درباره ضوابط و معیارهای فعالیت های معدنی

استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل پيشنهاد، مطالعه، طراحي و اجراي طرح هاي اکتشافي، بهره برداري معادن، کانه آرايي و فرآوري مواد معدني به لحاظ توجيه فني و اقتصادي طرح ها و به منظور ارتقاي بهره وري از منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي ضروري است، برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن، بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی را در کلیه مراحل انجام فعالیت های معدنی مورد تایید قرار داده است. با توجه به سیاست های کلی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده 18 قانون 5 ساله سوم توسعه، تدوین ضوابط و معیارهای فنی در بخش معدن از سال1381 آغاز شد و دفتر نظارت و بهره برداری وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنایع و معادن سابق) این وظیفه را بر عهده گرفت. به استناد مفاد ماده 107 آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده 32 قانون نظام مهندسی معدن، اصول و قواعدی که رعایت آن ها در طراحی، محاسبه و اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می شود. صاحبان حرفه های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانه های صنایع معدنی مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند و عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می شود.

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط