تهيه و ابلاغ نشريات 725، 726 و 730
سه نشريه "راهنماي ابزاربندي و رفتارنگاري در معادن روباز به شماره 725" ، "دستورالعمل بازرسي و تعمير سيستم هاي نگهداري در حفريات معدني به شماره 726 " و "دستورالعمل اکتشافات ژئوشيميايي خاک در مقياس 1:25000 به شماره 730" در راستاي اجرا برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن و با عنايت به نياز مبرم بخش معدن، جهت تسهيل در اجراء مفاد قانون معادن و آئين‌نامه اجرايي آن با همکاري و استفاده از تجربيات متخصصان بخش معدن تدوين و جهت رعايت و اجراء ابلاغ شد. براي دانلود اين نشريات مي توان به قسمت نشريات (پروژه هاي استخراج و اکتشاف برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن) در سايت مراجعه کرد.

تاریخ انتشار: 1396/7/29
تعداد بازدید: 431

Address

Pourmousa Alley- Somayyeh St- Nejatollahi St- Karimkhan St- Tehran
Postal code:1599691379
Phone:43606
Email:info@mimt.gov.ir

Related systems