دامنه کار


فعالیت های مهندسی به طور انتزاعی اجرا نمی شود و همه فعالیت های مهندسی در بخش های مختلف معمولا با سایر بخش ها ارتباط دارند. دامنه کار این برنامه فقط شامل ضوابط و معیارهای فنی است که بیشترین کاربرد آن ها در معدنکاری است و در سایر بخش ها تعریف نمی شود. برای فعالیت هایی که تدوین ضوابط و معیارهای فنی آن به عهده سایر بخش هاست، ضوابط و معیارهای فنی مصوب آن بخش عینا پذیرفته می شود و در صورت لزوم فقط ویژگی های مربوط به بخش معدن به صورت متمم تدوین خواهد شد. تدوین ضوابط و معیارهای فنی معدن با در نظر گرفتن قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن، آیین نامه ایمنی معادن و سایر قوانین جاری و آیین نامه های موجود در کشور انجام می شود. با در نظر گرفتن دامنه شمول قانون معادن، دامنه کار برنامه شامل کلیه مواد معدنی به جز نفت و گاز است. محورهای این برنامه اکتشاف، استخراج و فرآوری است. ضوابط و معیارهای فنی برای زمینه های مطالعات، طراحی، اجرا، ساخت، بهره برداری، نظارت و ارزیابی عملکرد طرح ها و واحدهای تولیدی تهیه خواهد شد. ضوابطی که زمینه های کاری مشترک در این پروژه ها داشته باشد، ذیل پروژه ای قرار می گیرند که بیشترین کاربرد مربوط به آن است. زمین شناسی، هر چند دارای کاربردهای گسترده ای است، اما در این برنامه بیشترین کاربرد آن در اکتشافات مواد معدنی است که در دامنه کار پروژه های اکتشاف قرار می گیرد. ضوابط تونلسازی، که در سایر بخش های عمرانی نیز مورد استفاده قرار می گیرد، نظر به اهمیت آن در فعالیت های معدنی در دامنه کار پروژه های استخراج قرار می گیرد. دامنه کار پروژه های فرآوری شامل کانه آرایی و صنایع معدنی تا تولید ماده اولیه قابل مصرف در سایر صنایع و فعالیت های عمرانی مانند صنایع کانی های غیرفلزی، متالورژی استخراجی، دیرگدازها و شیمی معدنی است. در جریان کار برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی معدن، در زمینه هایی که ممکن است تفکیک دقیق دامنه کار نسبت به سایر بخش های مهندسی دشوار باشد، می توان مسوولیت تدوین ضوابط را به طور مشترک به عهده هر دو بخش قرار داد و یا اینکه هر بخش ویژگی های مربوط به بخش خود را تدوین کند و در اختیار بخش مسوول قرار دهد.

اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید

  • 021-8176
  • info@example.com
  • http://www.example.com

توجه

کلیه پیام های ارسالی قابل رصد و رهگیری می باشد

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط