اعضاي برنامه از ابتدا


اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

اشرف آذری- فرزانه آقارمضانعلي- منوچهر اولیازاده- مهدی ایران نژاد- عباسعلي ايرواني- علیرضا باباخانی- بهروز برنا- محمد پريزادي- وجیه ا... جعفری- حسین حاجی زاده امینی- عبدالعلی حقیقی- فرزان رفیعا- عبدالرسول زارعی- شمس الدین سیاسی راد- جعفر سرقيني- ناصر عابدیان- ابوالقاسم عطایی- عليرضا غياثوند- حسن مدنی- بهزاد مهرابی- هرمز ناصرنیا


اعضاي كارگروه اكتشاف به ترتیب حروف الفبا

علي اصغرزاده- علیرضا باباخانی- بهروز برنا- محمد پريزادي- علیرضا غیاثوند- نرگس محبوبی- نعمت­ ا... رشيدنژاد عمران- بهزاد مهرابي- محمد مهرپرتو- عزیز میرزاییان- عبدالمجید یعقوب پوراعضاي كارگروه استخراج به ترتيب حروف الفبا

بابک آذرفر- محمدکاظم اورعی-علی اصغر خدایاری- فرزان رفیعا- مصطفي شريف­ زاده- كورش شهريار- مهدی صفرزاده- مهدی عامری- محمد فاروق حسيني- حسن مدني- علي مرتضوي - هرمزناصرنیا


اعضاي كارگروه فرآوري به ترتيب حروف الفبا

مهدیه اسکندری- احمد اميني- منوچهر اولیا زاده- مهدی ایران نژاد- عبدالعلي حقيقي -محمدرضا خالصي- محمدحسین دره بیدی- علیرضا ذاکری- فرشته رشچی- بهرام رضايي- علی عمران عبداله پور- ابوالقاسم عطایی- جمال کسیانی اول


اعضاي كارگروه ضوابط تونلسازی به ترتيب حروف الفبا

بابک آذرفر- شبیر ارشدنژاد- کریم جلالیان- محدثه عبداللهی- محمد پريزادي- سلمان گودرزی- حسن مدنی

اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

  • 021-81761
  • info@mimt.gov.ir
  • www.minecriteria.mimt .gov.ir

توجه

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط