اعضاي برنامه از ابتدا


اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

اشرف آذری- فرزانه آقارمضانعلي- منوچهر اولیازاده- مهدی ایران نژاد- عباسعلي ايرواني- علیرضا باباخانی- بهروز برنا- محمد پريزادي- وجیه ا... جعفری- حسین حاجی زاده امینی- عبدالعلی حقیقی- فرزان رفیعا- عبدالرسول زارعی- شمس الدین سیاسی راد- جعفر سرقيني- ناصر عابدیان- ابوالقاسم عطایی- عليرضا غياثوند- حسن مدنی- بهزاد مهرابی- هرمز ناصرنیا


اعضاي كارگروه اكتشاف به ترتیب حروف الفبا

علي اصغرزاده- علیرضا باباخانی- بهروز برنا- محمد پريزادي- علیرضا غیاثوند- نعمت­ ا... رشيد نژاد عمران- بهزاد مهرابي- محمد مهرپرتو- عزیز میرزاییان- عبدالمجید یعقوب پور
دبیر کارگروه:نرگس محبوبي


اعضاي كارگروه استخراج به ترتيب حروف الفبا

علی اصغر خدایاری- مصطفي شريف­ زاده- كورش شهريار- مهدی صفرزاده- مهدی عامری- محمد فاروق حسيني- حسن مدني- علي مرتضوي - هرمزناصرنیا
دبیر کارگروه:بابک آذرفر


اعضاي كارگروه فرآوري به ترتيب حروف الفبا

احمد اميني- منوچهر اولیا زاده- مهدی ایران نژاد- عبدالعلي حقيقي -محمدرضا خالصي- محمدحسین دره بیدی- علیرضا ذاکری- فرشته رشچی- بهرام رضايي- علی عمران عبداله پور- جمال کسیانی اول
دبیر کارگروه:مهدیه اسکندری


اعضاي كارگروه تونلسازی به ترتيب حروف الفبا

شبیر ارشدنژاد- کریم جلالیان- محمد پريزادي- سلمان گودرزی- حسن مدنی
دبیر کارگروه: بابک آذرفر، محدثه عبداللهی

اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید

  • 021-8176
  • info@example.com
  • http://www.example.com

توجه

کلیه پیام های ارسالی قابل رصد و رهگیری می باشد

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط