اعضاي فعلي برنامه


مجري برنامه

جعفر سرقيني
معاون امور معادن و صنايع معدني- وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

فرزانه آقارمضانعلی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع-سازمان برنامه و بودجه

داریوش اسماعیلی
دکترای پترولوژی-سازمان نظام مهندسی معدن

عباسعلی ایروانی
کارشناس‌ارشد مدیریت کارآفرینی(کسب و کار)- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بهروز برنا
کارشناس مهندسی معدن - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

محمد پريزادي
کارشناس ارشدمهندسی معدن -سازمان برنامه و بودجه

عبدالعلی حقیقی
کارشناس‌ارشد زمین­ شناسی

جعفر سرقيني
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- وزارت صنعت، معدن و تجارت

عليرضا غياثوند
دکترای زمین­ شناسی اقتصادي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

حسن مدنی
کارشناس‌ارشد مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر شورا: مهدیه اسکندری
کارشناس ارشد زمین شناسی-وزارت صنعت،معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی اكتشاف به ترتیب حروف الفبا

بهروز برنا
كارشناس مهندسي معدن- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

محمد پريزادي
کارشناس ارشدمهندسی معدن -سازمان برنامه و بودجه

سید محمد حسین رضوی
دکترای پترولوژی-دانشگاه خوارزمی

ناصر عابدیان
کارشناس ارشد مهندسی معدن

بهزاد مهرابي
دكتراي زمين­ شناسي اقتصادي- دانشگاه خوارزمی

دبير کارگروه: افسون کشکلانی
کارشناس‌ارشد فیزیک -وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی استخراج به ترتیب حروف الفبا

جعفر خادمی حمیدی
دکترای مهندسی معدن- دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر خدایاری
دکترای استخراج معدن- دانشکده فنی دانشگاه تهران

كورش شهريار
دكتراي مهندسي معدن- دانشگاه صنعتي اميركبير

حسن مدني
کارشناس‌ارشد مهندسي معدن - دانشگاه صنعتي اميركبير

هرمز ناصرنیا
کارشناس‌ارشد مهندسی معدن

دبير کارگروه: محدثه عبداللهی
کارشناس‌ارشد زمین‌شناسی- وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی فرآوري

احمد اميني
کارشناس‌ارشد مهندسي فرآوري مواد معدني- سازمان زمین شناسي و اكتشافات معدني كشور

عبدالعلي حقيقي
کارشناس‌ارشد زمين­ شناسي

محمدرضا خالصي
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- دانشگاه تربيت مدرس

بهرام رضايي
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- دانشگاه صنعتي اميركبير

زهرا مصحفی شبستری
کارشناس‌ارشد شیمی

دبير کارگروه: مهديه اسكندري
کارشناس‌ارشد زمین‌شناسی- وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی ضوابط تونلسازی

شبیر ارشدنژاد
فوق دکترای مکانیک سنگ-دانشگاه هنگ‌کنگ

کریم جلالیان
کارشناس‌ارشد سازه (عمران)- دانشگاه امیرکبیر

اسحق صفرزاده
کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی-سازمان برنامه و بودجه کشور

سلمان گودرزی
کارشناس‌ارشد سازه(عمران)- دانشگاه علم و صنعت

حسن مدنی
کارشناس‌ارشد مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبير کارگروه: افسون کشکلانی
کارشناس‌ارشد فیزیک - وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی تنظيم و تدوين

علی اصغر خدایاری
دکترای استخراج معدن- دانشکده فنی دانشگاه تهران

بهرام رضايي
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- دانشگاه صنعتي اميركبير

عليرضا غياثوند
دکترای زمین­ شناسی اقتصادي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

حسن مدني
کارشناس‌ارشد مهندسي معدن- دانشگاه صنعتي اميركبير

بهزاد مهرابي
دكتراي زمين­ شناسي اقتصادي- دانشگاه خوارزمی

دبير کارگروه: محدثه عبداللهی،مهدیه اسکندری،افسون کشکلانی
کارشناسان ارشد - وزارت صنعت، معدن و تجارت


اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

  • 021-81761
  • info@mimt.gov.ir
  • www.minecriteria.mimt .gov.ir

توجه

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط