اعضاي فعلي برنامه


مجري برنامه

داریوش اسماعیلی
معاون امور معادن و صنايع معدني- وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

فرزانه آقارمضانعلی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع-سازمان برنامه و بودجه

داریوش اسماعیلی
دکترای پترولوژی-وزارت صنعت، معدن و تجارت

عباسعلی ایروانی
کارشناس‌ ارشد مدیریت کار آفرینی (کسب و کار)- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بهروز برنا
کارشناس مهندسی معدن - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

محمد پريزادي
کارشناس ارشد مهندسی معدن -سازمان برنامه و بودجه

عبدالعلی حقیقی
کارشناس ‌ارشد زمین­ شناسی

عليرضا غياثوند
دکترای زمین­ شناسی اقتصادي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

تقی نبئِ
دکترای زمین شناسی-سازمان نظام مهندسی معدن

دبیر شورا: مهدیه اسکندری
کارشناس ارشد زمین شناسی-وزارت صنعت،معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی اكتشاف به ترتیب حروف الفبا

بهروز برنا
كارشناس مهندسي معدن- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

محمد پريزادي
کارشناس ارشد مهندسی معدن -سازمان برنامه و بودجه

سید محمد حسین رضوی
دکترای پترولوژی-دانشگاه خوارزمی

ناصر عابدیان
کارشناس ارشد مهندسی معدن

بهزاد مهرابي
دكتراي زمين­ شناسي اقتصادي- دانشگاه خوارزمی

دبير کارگروه: افسون کشکلانی
کارشناس‌ ارشد فیزیک -وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی استخراج به ترتیب حروف الفبا

جعفر خادمی حمیدی
دکترای مهندسی معدن- دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر خدایاری
دکترای مدیریت صنعتی- دانشکده فنی دانشگاه تهران

كورش شهريار
دكتراي مهندسي معدن- دانشگاه صنعتي اميركبير

حسن مدني
کارشناس‌ ارشد مهندسي معدن - دانشگاه صنعتي اميركبير

هرمز ناصرنیا
کارشناس‌ ارشد مهندسی معدن

دبير کارگروه: مهسا اصغری
دکترای زمین‌ شناسی- وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی فرآوري

احمد اميني
کارشناس ‌ارشد مهندسي فرآوري مواد معدني- سازمان زمین شناسي و اكتشافات معدني كشور

عبدالعلي حقيقي
کارشناس‌ ارشد زمين­ شناسي

محمدرضا خالصي
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- دانشگاه تربيت مدرس

بهرام رضايي
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- دانشگاه صنعتي اميركبير

زهرا مصحفی شبستری
کارشناس‌ ارشد شیمی

دبير کارگروه: مهديه اسكندري
کارشناس‌ ارشد زمین‌شناسی- وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی تونلسازی

شبیر ارشدنژاد
فوق دکترای مکانیک سنگ-دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

کریم جلالیان
کارشناس ‌ارشد سازه (عمران)- وزارت راه و شهرسازی

اسحق صفرزاده
کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی-سازمان برنامه و بودجه کشور

سلمان گودرزی
کارشناس‌ ارشد سازه(عمران)- وزارت راه و شهرسازی

حسن مدنی
کارشناس ‌ارشد مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبير کارگروه: افسون کشکلانی
کارشناس‌ ارشد فیزیک - وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی تدوين

علی اصغر خدایاری
دکترای مدیریت صنعتی- دانشکده فنی دانشگاه تهران

بهرام رضايي
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- دانشگاه صنعتي اميركبير

عليرضا غياثوند
دکترای زمین­ شناسی اقتصادي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

حسن مدني
کارشناس‌ ارشد مهندسي معدن- دانشگاه صنعتي اميركبير

بهزاد مهرابي
دكتراي زمين­ شناسي اقتصادي- دانشگاه خوارزمی

دبير کارگروه: مهسا اصغری،مهدیه اسکندری،افسون کشکلانی
کارشناسان ارشد - وزارت صنعت، معدن و تجارت


اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید

  • 021-8176
  • info@example.com
  • http://www.example.com

توجه

کلیه پیام های ارسالی قابل رصد و رهگیری می باشد

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط