پروژه هاي تونل سازي


- مطالعات ژئوتکنیکی، ژئومکانیکی و ژئوفیزیکی ساختگاه تونل‌های راه و راه ‌آهن
- دستورالعمل مطالعه مخاطرات طبیعی در تونل‌ها
- دستورالعمل مطالعات لرزه‌خیزی ساختگاه تونل‌های راه و راه‌آهن
- انتخاب روش حفر تونل‌ها
- دستورالعمل حفاری مکانیزه تونل¬ها
- دستورالعمل روش تونل¬سازی اتریشی
- دستورالعمل تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه تونل¬های راه و راه¬آهن
- دستورالعمل تحلیل پایداری و طراحی پوشش نهایی تونل¬های راه و راه¬آهن
- حفر تونل به روش چالزنی و آتشباری

اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

  • 021-81761
  • info@mimt.gov.ir
  • www.minecriteria.mimt .gov.ir

توجه

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط