پروژه هاي تونلسازي


- مطالعات ژئوتکنیکی، ژئومکانیکی و ژئوفیزیکی ساختگاه تونل‌های راه و راه ‌آهن
- دستورالعمل مطالعات لرزه‌خیزی ساختگاه تونل‌های راه و راه‌آهن
- راهنمای پیش بینی رفتار تونل ها و انتخاب روش حفر مناسب
- دستورالعمل حفاری مکانیزه تونل ها
- دستورالعمل روش تونلسازی اتریشی
- دستورالعمل تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه تونل های راه و راه آهن
- دستورالعمل تحلیل پایداری و طراحی پوشش نهایی تونل های راه و راه آهن
- حفر تونل به روش چالزنی و آتشباری
- دستورالعمل حفر تونل با روش کند و پوش
- دستورالعمل تهویه تونلها در حین احداث و بهره برداری

اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید

  • 021-8176
  • info@example.com
  • http://www.example.com

توجه

کلیه پیام های ارسالی قابل رصد و رهگیری می باشد

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط