شوراي عالي


شوراي عالي برنامه ضوابط و معيارهاي معدن که ابتدا،‌ 13 نفر بود در بازنگري سند مديريتي به 9 نفر تقليل يافت. اين 9 نفر شامل مجري برنامه و 8 نفر از کارشناسان مجرب و متخصص در زمينه هاي اکتشاف، استخراج، کانه آرايي و فرآوري هستند که به عنوان نمايندگان سازمان ها و دستگاه هاي ذيربط معرفي مي شوند. محل تشکيل اين شورا در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وظایف شورای عالی تدوین عبارتند از:
- تنظیم آیین نامه داخلی شورای عالی و کمیته ها
- پیشنهاد ترکیب اعضای کمیته ها به مجری برنامه و در صورت نیاز جایگزینی آن ها
- تایید مشاور منتخب کمیته ها
- تصویب پروژه ها و شرح خدمات آن ها
- اولویت بندی و برنامه ریزی اجرای پروژه ها
- پیشنهاد بودجه مورد نیاز برای هر سال
- نظارت بر انجام وظایف کمیته ها
- تلفیق و تصویب پیشنهادات کمیته ها
- تصویب نهایی ضوابط و معیارهای تدوین شده


اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

فرزانه آقارمضانعلي
معاونت سازمان برنامه و بودجه کشور

عباسعلي ايرواني
كارشناس ارشد مديريت اجرايي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بهروز برنا
کارشناس مهندسی معدن- سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور

محمد پريزادي
معاونت سازمان برنامه و بودجه کشور

عبدالعلی حقیقی
کارشناس ارشد زمین­ شناسی

جعفر سرقيني
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- وزارت صنعت، معدن و تجارت

عليرضا غياثوند
کارشناس ارشد زمین­ شناسی اقتصادي، وزارت صنعت، معدن و تجارت

حسن مدنی
کارشناس ارشد مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هرمز ناصرنیا
کارشناس ارشد مهندسی معدن- سازمان نظام مهندسی معدن


اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

  • 021-81761
  • info@mimt.gov.ir
  • www.minecriteria.mimt .gov.ir

توجه

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط