شوراي عالي


شوراي عالي برنامه ضوابط و معيارهاي معدن 9 نفر شامل مجري برنامه، دو نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه، روسای کارگروه های تخصصی اکتشاف، استخراج و فرآوري، نماینده سازمان نظام مهندسی معدن و دو نفر از کارشناسان مجرب به انتخاب مجری است. محل تشکيل اين شورا در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وظایف شورای عالی تدوین عبارتند از:
- تنظیم آیین نامه داخلی شورای عالی و کارگروه ها
- پیشنهاد ترکیب اعضای کارگروه ها به مجری برنامه و در صورت نیاز جایگزینی آن ها
- پیشنهاد بودجه مورد نیاز برای هر سال
- اولویت بندی و برنامه ریزی اجرای پروژه ها
- تصویب پروژه ها و شرح خدمات آن ها
- تایید مشاور منتخب کارگروه ها
- نظارت بر انجام وظایف کارگروه ها
- تلفیق و تصویب پیشنهادات کارگروه ها
- تصویب نهایی گزارش های نهایی

اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید

  • 021-8176
  • info@example.com
  • http://www.example.com

توجه

کلیه پیام های ارسالی قابل رصد و رهگیری می باشد

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط