کارگروه هاي تخصصي

کارگروه هاي تخصصي فعالیت های تخصصی توسط کارگروه های اکتشاف، استخراج و فرآوری زیر نظر شورای عالی انجام می شود. اعضای هر کارگروه، 5 نفر از کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه های مربوط به فعالیت های تخصصی به همراه دبیر کارگروه است که توسط شورای عالی انتخاب می شوند.

وظایف کارگروه ها به شرح زیر است:

- تعریف پروژه ها، دامنه کار و شرح خدمات هریک از پروژه ها
- پیشنهاد اولویت ها و برنامه ریزی اجرای پروژه ها
- تعیین الگوها، روش تدوین ضوابط و معیارها و شرایط انجام کار
- برآورد مدت انجام کار و بودجه مورد نیاز هر پروژه
- بررسی صلاحیت مشاور و انتخاب مناسب ترین مشاور برای هر پروژه
- تنظیم شرایط خصوصی قراردادها
- نظارت بر حسن اجرای خدمات مشاور
- بررسی و تایید گزارش های ارایه شده توسط مشاور
- نظر خواهی از کارشناسان و متخصصان مختلف برای داوری نتایج و گزارش ها در صورت لزوم
- ارایه گزارش نهایی تدوین شده به شورای عالی

اعضاي كارگروه تخصصی اكتشاف

علي اصغرزاده
کارشناس‌ارشد مهندسي معدن- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

بهروز برنا
كارشناس مهندسي معدن- سازمان زمين­ شناسي و اكتشافات معدني كشور

محمد پريزادي
کارشناس‌ارشد مهندسي معدن- سازمان برنامه و بودجه کشور

نعمت­ اله رشيدنژاد عمران
دكتراي پترولوژي- دانشگاه تربيت مدرس

بهزاد مهرابي
دكتراي زمين­ شناسي اقتصادي- دانشگاه خوارزمی

دبيركميته: نرگس محبوبي
کارشناس‌ارشد مهندسی معدن- وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی استخراج

علی اصغر خدایاری
دکترای استخراج معدن- دانشکده فنی دانشگاه تهران

محمد فاروق حسيني
دكتراي مهندسي معدن، مكانيك سنگ- دانشگاه تهران

كورش شهريار
دكتراي مهندسي معدن- دانشگاه صنعتي اميركبير

حسن مدني
کارشناس‌ارشد مهندسي معدن- دانشگاه صنعتي اميركبير

علي مرتضوي
دكتراي مهندسي انفجار، مكانيك سنگ- دانشگاه صنعتي اميركبير

هرمز ناصرنیا
کارشناس‌ارشد مهندسی معدن

دبير كميته: محدثه عبداللهی
کارشناس‌ارشد زمین‌شناسی-وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی فرآوري

احمد اميني
کارشناس‌ارشد مهندسي فرآوري مواد معدني- سازمان زمين­ شناسي و اكتشافات معدني كشور

عبدالعلي حقيقي
کارشناس‌ارشد زمين­ شناسي

محمدرضا خالصي
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- دانشگاه تربيت مدرس

بهرام رضايي
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- دانشگاه صنعتي اميركبير

زهرا مصحفی شبستری
کارشناس‌ارشد شیمی

دبير كميته: مهديه اسكندري
کارشناس‌ارشد زمین‌شناسی- وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی ضوابط تونل‌سازی

شبیر ارشدنژاد
فوق دکترای مکانیک سنگ-دانشگاه هنگ‌کنگ

کریم جلالیان
کارشناس‌ارشد سازه (عمران)- دانشگاه امیرکبیر
محمد پريزادي کارشناس‌ارشد مهندسي معدن- سازمان برنامه و بودجه کشور
سلمان گودرزی
کارشناس‌ارشد سازه (عمران)- دانشگاه علم و صنعت

حسن مدنی
کارشناس‌ارشد مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبير كميته: محدثه عبداللهی
کارشناس‌ارشد زمین‌شناسی- وزارت صنعت، معدن و تجارتاعضاي كارگروه تخصصی تنظيم و تدوين

علی اصغر خدایاری
دکترای استخراج معدن- دانشکده فنی دانشگاه تهران

بهرام رضايي
دكتراي مهندسي فرآوري مواد معدني- دانشگاه صنعتي اميركبير

عليرضا غياثوند
کارشناس‌ارشد زمین­ شناسی اقتصادي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

حسن مدني
کارشناس‌ارشد مهندسي معدن- دانشگاه صنعتي اميركبير

بهزاد مهرابي
دكتراي زمين­ شناسي اقتصادي- دانشگاه تربيت معلم

دبير كميته: نرگس محبوبي
کارشناس‌ارشد مهندسی معدن (گرایش اکتشاف)- وزارت صنعت، معدن و تجارت


اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

  • 021-81761
  • info@mimt.gov.ir
  • www.minecriteria.mimt .gov.ir

توجه

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط