کارگروه هاي تخصصي

در کارگروه هاي تخصصي فعالیت های تخصصی توسط کارگروه های اکتشاف، استخراج و فرآوری زیر نظر شورای عالی تشکیل می شود. اعضای هر کارگروه، 5 نفر از کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه های مربوط به فعالیت های تخصصی به همراه دبیر کارگروه است که توسط مجری برای انجام امور جاری انتخاب می شوند.

وظایف کارگروه ها به شرح زیر است:

- تعیین الگوها، روش تدوین ضوابط و معیارها و شرایط انجام کار
- پیشنهاد اولویت ها و برنامه ریزی اجرای پروژه ها
- تعریف پروژه ها و شرح خدمات هر یک از پروژه ها
- برآورد مدت انجام کار و بودجه مورد نیاز هر پروژه
- بررسی صلاحیت مشاور(ان) و انتخاب مناسب ترین مشاور(ان) برای هر پروژه
- تنظیم شرایط خصوصی قراردادها
- نظارت بر حسن اجرای خدمات مشاور(ان)
- نظر خواهی از کارشناسان و متخصصان مختلف برای داوری نتایج و گزارش ها در صورت لزوم
- بررسی و تایید گزارش های ارایه شده توسط مشاور(ان)
- ارایه گزارش نهایی تدوین شده به شورای عالی برنامه

اطلاعات تماس

جهت تماس با پرسنل مرتبط با نشریات و برنامه ها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید

  • 021-8176
  • info@example.com
  • http://www.example.com

توجه

کلیه پیام های ارسالی قابل رصد و رهگیری می باشد

مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط