ردیفعنوان نشریهشماره ردیف در سازمان برنامه و بودجهشماره ردیف در سازمان نظام مهندسی دفعات دانلود  
تعاريف و مفاهيم در فعاليت هاي اکتشافي
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ
دستورالعمل رده بندي ذخاير معدني
راهنماي ملاحظات زيست محيطي در فعاليت هاي اکتشافي
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
دستورالعمل تهيه نقشه‏ هاي زمين‏ شناسي- اکتشافي بزرگ مقياس رقومي (1:25000)
علائم استاندارد نقشه‏ هاي زمين‏ شناسي
دستورالعمل اکتشاف ژئوشيميايي بزرگ‌ مقياس رسوبات آبراهه‌اي(1:25000)
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف مس
راهنماي مطالعات ژئوفيزيکي به روش هاي مغناطيس سنجي، گراني سنجي و لرزه نگاري در اکتشافات معدني
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتيموان
فهرست خدمات اکتشافي سنگ ها و کاني هاي صنعتي (باريت، بنتونيت، زئوليت، سلستين، سيليس، فلدسپار و فلورين)
فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روي
فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف سنگ‌ ها و کاني‌ هاي قيمتي و نيمه ‌قيمتي
فهرست خدمات راهنماي مطالعات دورسنجي در اکتشافات معدني
فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اوليه توليد انواع سيمان
فهرست خدمات و دستورالعمل بررسي هاي چاه پيمايي
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکي
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع
دستورالعمل آماده سازي و اندازه گيري عناصر در سنگ آهن
دستورالعمل آماده سازي، تهيه نمونه و مطالعات ميکروسکوپي و سيالات درگير براي نمونه هاي اکتشافي
دستورالعمل اکتشافات ژئوشيميايي محيط‌ هاي سنگي در مقياس 1:25،000
دستورالعمل يکسان‌ سازي اسامي مواد معدني
راهنماي مطالعات ژئوفيزيکي به روش هاي مقاومت ويژه، پلاريزاسيون القايي، الکترومغناطيسي و پتانسيل خودزا در اکتشاف مواد
دستورالعمل تهيه گزارش پاياني عمليات اکتشافي
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف طلا
دستورالعمل آماده سازي و اندازه گيري غلظت فلزات گرانبها (طلا، نقره و گروه پلاتين)
دستورالعمل تهيه طرح اکتشاف مواد معدني
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف گچ و نمک
دستورالعمل آماده سازي و اندازه گيري غلظت فلزات پايه (مس، روي و سرب)
فهرست خدمات اکتشاف سنگ ها و کاني هاي صنعتي (پرليت، دياتوميت و ورميکوليت)
دستورالعمل اکتشافات ژئوشيميايي خاک در مقياس 1:25،000
راهنماي مطالعات GIS در مقياس ناحيه اي و تعيين نواحي اميدبخش
دستورالعمل اکتشاف ناحيه اي طلا به روش بلگ
دستورالعمل فعاليت هاي زمين شناسي استخراجي
دستورالعمل اکتشاف مواد معدني به روش هيدروژئوشيميايي
دستورالعمل اکتشافات ژئوشيميايي به روش هاي بيوژئوشيميايي و ژئوبوتاني
دستورالعمل آماده سازي و اندازه گيري غلظت عناصر نادر خاکي
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف شورابه ها
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف منگنز
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کروميت
        
مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط