ردیفعنوان نشریهشماره ردیف در سازمان برنامه و بودجهشماره ردیف در سازمان نظام مهندسی دفعات دانلود  
تعاريف و مفاهيم در فعاليت هاي معدني، واژه‌ها و اصطلاحات پايه استخراج معدني
مقررات تهويه در معادن
مقررات فني مواد منفجره و آتشباري در معادن
دستورالعمل تهيه نقشه هاي استخراجي معدن
راهنماي ارزشيابي دارايي هاي معدني
دستورالعمل فني روشنايي در معادن
راهنماي تهيه گزارش هاي طراحي معدن
دستورالعمل ترابري در معادن
دستورالعمل امداد و نجات در معادن
دستورالعمل توزيع هواي فشرده در معادن
دستورالعمل طراحي و اجراي سيستم هاي نگهداري تونل‌هاي معدني
دستورالعمل تحليل پايداري و پايدار سازي شيب ها در معادن روباز
راهنماي محاسبه قيمت تمام شده در فعاليت هاي استخراج مواد معدني
دستورالعمل نگهداري و کنترل سقف در کارگاه هاي استخراج
راهنماي آبکشي در معادن
دستورالعمل طراحي هندسي بازکننده ها و حفريات زيرزميني
راهنماي ملاحظات زيست محيطي در فعاليت هاي استخراجي
راهنماي ارزيابي و کنترل پيامدهاي ناشي از انفجار در معادن سطحي
راهنماي انتخاب روش استخراج ذخاير معدني
دستورالعمل تعيين مرز تغيير روش استخراج از روباز به زيرزميني
راهنماي کاربرد روش‌هاي عددي در طراحي ژئومکانيکي معادن
راهنماي ارزيابي ايمني، بهداشت و محيط‌زيست (HSE) در معادن
راهنماي امکان‌سنجي پروژه‌هاي معدني
دستورالعمل پرکردن کارگاه‌هاي استخراج معادن زيرزميني
راهنماي برآورد بار و توزيع برق در معادن
راهنماي گاززدايي در معادن زغال سنگ
راهنماي ابزاربندي و رفتارنگاري در معادن روباز
دستورالعمل بازرسي و تعمير سيستم هاي نگهداري در حفريات معدني
راهنماي طراحي و احداث شبکه هاي زيرزميني معادن
دستورالعمل مطالعات زمين شناسي مهندسي ساختگاه تونل ها
راهنماي مکان يابي و جانمايي تاسيسات و تجهيزات در معادن روباز
راهنماي تخمين و کنترل نشست در معادن
دستورالعمل ايمني در معادن زيرزميني زغال سنگ
دستورالعمل طراحي استخراج معادن سنگ هاي تزييني و نما
علايم استاندارد نقشه هاي معدني
راهنماي مطالعه مخاطرات طبيعي در ساختگاه تونل ها
راهنماي طراحي محدوده نهايي معادن روباز
دستورالعمل طراحي ژئومکانيکي حفريات معدني
راهنماي مطالعات آب شناسي ساختگاه تونل
راهنماي ابزاربندي و رفتارنگاري در معادن زيرزميني
دستورالعمل تخريب در کارگاه هاي استخراج معادن زيرزميني
دستورالعمل روش استخراج از طبقات فرعي
دستورالعمل کنترل رقيق شدگي در معادن
دستورالعمل تهيه طرح بهره برداري معادن
        
مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط