ردیفعنوان نشریهشماره ردیف در سازمان برنامه و بودجهشماره ردیف در سازمان نظام مهندسی دفعات دانلود  
واژه ها و اصطلاحات پايه اکتشاف، استخراج و فرآوري
تعاريف و مفاهيم در فعاليت هاي کانه آرايي
فهرست خدمات مرحله طراحي پايه واحدهاي کانه آرايي و فرآوري مواد معدني
علايم استاندارد نقشه‌هاي کانه‌آرايي مواد معدني
ضوابط مکان يابي واحدهاي کانه‌آرايي و فرآوري
راهنماي سنگ جوري مواد معدني به روش‌هاي دستي يا خودکار
ضوابط انجام آزمايش‌هاي کانه‌آرايي در مقياس هاي آزمايشگاهي، پايه و پيشاهنگ
راهنماي محاسبه ظرفيت ماشين‌ آلات و تجهيزات کارخانه کانه‌آرايي
راهنماي انباشت مواد باطله در واحدهاي کانه‌آرايي و فرآوري
شناسايي مواد معدني و آزادسازي آن‌ها در کانه آرايي
راهنماي حمل و نقل مواد معدني در مدارهاي کانه آرايي
معيارهاي فني انتخاب آسياهاي خودشکن و نيمه خودشکن
راهنماي نرم افزاري علايم استاندارد نقشه هاي کانه آرايي مواد معدني
دستورالعمل کنترل و خنثي سازي آرسنيک، سولفيد و سيانيد در آزمايشگاه هاي فرآوري
دستورالعمل نمونه برداري در کانه آرايي
دستورالعمل تعيين شاخص خردايش در آسياهاي مختلف
راهنماي آزمايش هاي جدايش ثقلي در مقياس آزمايشگاهي
راهنماي انتخاب مدار خردايش مواد معدني
راهنماي افزايش مقياس در واحدهاي کانه آرايي
راهنماي آزمايش هاي خشک کردن، تشويه و تکليس در مقياس آزمايشگاهي
راهنماي پذيرش و نگهداري نمونه هاي معدني در آزمايشگاه کانه آرايي
راهنماي پوشش و تجهيزات حفاظتي کارکنان در واحدهاي کانه‌آرايي
راهنماي مخلوط سازي بار ورودي در کارخانه هاي فرآوري مواد معدني
راهنماي نگهداري تجهيزات مدار سنگ شکني
فهرست کنترل کيفي بار ورودي، مواد در گردش و محصولات واحدهاي کانه آرايي
دستورالعمل دانه بندي مواد معدني
راهنماي نرمه زدايي در واحدهاي کانه آرايي
راهنماي آماده سازي نمونه در آزمايشگاه کانه آرايي
راهنماي ملاحظات زيست محيطي در فعاليت هاي کانه آرايي
راهنماي آزمايش هاي هيدرومتالورژي در مقياس آزمايشگاهي
راهنماي محاسبات در آزمايش هاي کانه آرايي
راهنماي فرآوري کانسنگ هاي پلاسري آهن
راهنماي آزمون سرد و گرم در راه اندازي کارخانه هاي کانه آرايي
دستورالعمل آزمون هاي گندله سازي در مقياس آزمايشگاهي
راهنماي گندله سازي کانسنگ آهن
        
مشخصات پستی

تهران- خیابان کریمخان - خیابان استاد نجات الهی - خیابان سمیه - نبش کوچه پورموسی-وزارت صنعت، معدن و تجارت کد پستی : 1599691379 تلفن : 43606 پست الکترونیک : info@mimt.gov.ir

سامانه های مرتبط